Log in

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - община Банско

Още с първия учебен ден от 2023 г. стартираха заниманията на клубовете по превевенция на наркоманиите, които се провеждат съвместно с ОбСНВ – гр. Благоевград,  в НУ „Св. Паисий Хилендарски”, СУ „Неофит Рилски”, ПГЕЕ – гр. Банско, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Места, както и с потребителите на социални услуги в гр. Банско.

През месец февруари комисията се включи в Национална превантивна програма „Предпазване на младите хора от престъпления”. Програмата е насочена към учениците от 12-ти клас и се реализира с партньорството на ОбСНВ – гр. Благоевград, МКБТХ – гр. Благоевград, ГДБОП и ГДНП. В програмата са заложени общо  четири срещи на теми: Превенция на наркоманиите, превенция на трафика на хора, Киберпрестъпност и Престъпления против собствеността. Участват учениците от от 12-ти клас от СУ „Неофит Рилски” и ПГЕЕ – гр. Банско. По повод Световния ден на розовата фланелка бе обявен конкурс „Модерен ли е добрият пример?”.  Конкурсът е предназначен за ученици от всички възрастови групи и в него се включиха НУ „Св. Паисий Хилендарски”, СУ „Неофит Рилски”, ПГЕЕ – гр. Банско, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Места. Предстои отличаването и награждаването  на номинираните деца, които със своето поведение са добрият пример за обществото.

През месец февруари се отбелязва и Международния ден за безопасен интернет, като предложи обучение на тема „Търсене на истината в света на дезинформацията”. В него взеха участие ученици от 10 клас от СУ „Неофит Рилски” и ПГЕЕ – гр. Банско.

За малките ученици от 4ти клас от НУ „Св. Паисий Хилендарски” и  СУ „Неофит Рилски”са предвидени информационни кампании, свързани с опасностите, които крие общуването  с непознати в онлайан среда.

Обученията, които МКБППМН – община Банско предлага за учениците, се провеждат от лицензирана фирма - Бизнес едюкейшън с лектор Корнелия Милева.