Log in

НОВИЯТ БРОЙ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БАНСКО

 • Последна промяна:
 • Дата на създаване:
НОВИЯТ БРОЙ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БАНСКО

В него Ви представяме:

 • Туризмът през януари и участията на Община Банско в международни изложения;
 • Информация за нивата на безработица, свободните позиции, както и отворените програми, свързани с набирането на служители, по които бихте могли да кандидатствате;
 • Разяснения по програмата „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.
 • Информация по програмата „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“
 • Разяснения за програмата за Трансгранично сътрудничество България – Северна Македония;
 • Възможностите за закрила на интелектуалната собственост, които предлага Патентното ведомство;
 • Информация за предстоящите програми за бизнеса и селскостопанския сектор;
 • Схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.
 • Какви са възможностите за участие в Българо-чешки бизнес форум с двустранни срещи;
 • Имотите - общинска собственост, предоставяни под наем и за продажба;
 • Предоставяната от Община Банско възможност за включване в Бизнес каталога.

Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на Община Банско https://cutt.ly/g9AKTox