Log in

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ

В началото на месец февруари, Община Банско стартира инициатива, насочена най-вече към търговските обекти /хранителни магазини/, които генерират голямо количество картон и пластмасови опаковки, особено след зареждане.

Събирането на отпадъците е три пъти седмично /вторник, сряда и четвъртък/. Общински камион минава през всеки обект, който предварително е заявил желание да се включи в инициативата. Целта на тази дейност е насочена основно за намаляване количеството на общите битови отпадъци, както и разширяване на разделното събиране в града.

Все още не е късно, в инициативата да се включат и други желаещи. Условието е: хартията, кашоните и пластмасовите опаковки предварително да се стикират, да се оставят за товарене на видно и лесно дoстъпно място.