Log in

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2023

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2023

Община Банско отново организира традиционното пролетно почистване на частните и обществени терени. То ще започне на 17.03.2023 г. и ще продължи до 08.04.2023 г.

Общинска администрация Банско приканва всички жители да почистят прилежащите пространства около своите домове и градини.

За събирането и извозването на отпадъците е осигурена безплатна за гражданите техника, която ще минава по утвърден график. В тази връзка е необходимо жителите да изнесат събраните растителни отпадъци от градините и дворовете и да ги поставят на тротоарите пред домовете си.

Растителните отпадъци да бъдат вързани на снопове за бързо и лесно товарене.

Задължително e клоните да бъдат без примеси с отпадъци или друг вид материал, тъй като ще бъдат преработвани с клонодробилка.

Отпадъците трябва да бъдат поставени в торби и чували РАЗДЕЛНО /растителни, стъкло, хартия, пластмаса и битови/

Молим гражданите да помагат за товаренето на отпадъците в камионите.

Строителни отпадъци от ремонтни дейности, земни маси и едрогабаритни отпадъци няма да се вдигат с общинска техника. За този тип отпадъци нуждаещите се могат да се обърнат за заявка на контейнер 4 куб. м /срещу заплащане/ на тел. 0896655577.

 

График за гр. Банско:

Район І - на 17 и на 18 март ( петък и събота )

всички улици на юг от ул. „Отец Паисий” до ул.„Найден Геров”

улиците от ул. „Глазне” на изток до новия околовръстен път

Район ІІ - на 24 и на 25 март ( петък и събота )

улиците на север от ул. „Отец Паисий” до ул. „Ген. Стилиян Ковачев” (гарата)

от ул. „Глазне” на изток до новия околовръстен път

Район ІІІ – на 31.03 и на 1.04 април ( петък и събота )

всички улици на запад от ул. „Иконом Чучулайн” до ул. „Явор”.

График за гр. Добринище:

На 7 април ( петък )

всички улици в махала „Вабел” и в махала „Белия рид”

На 8 април ( събота )

всички улици в махала „Бунаре” и в махала „Шебелица”