Log in

О Б Я В А ЗА ДЛЪЖНОСТИ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ, НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
О Б Я В А ЗА ДЛЪЖНОСТИ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ, НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

1. Със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г.на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 250 вакантни длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв както следва:

- НВУ „Васил Левски”  – 150 вакантни длъжности, в това число:

-  НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново – 90 вакантни длъжности;

- Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен – 60 вакантни длъжности;

- в.ф. 22160 – Плевен –100 вакантни длъжности;

2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 28 АПРИЛ 2022 г.

3. За контакт и информация за конкурсите:

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05 и 0882 55 20 05;

- офис за военен отчет в Община Разлог – 0899 14 75 80;

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград в офисите за военен отчет във всяка община в областта;

- интернет сайтове:

- на Министерство на отбраната - www.mod.bg ;

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg ;