Log in

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Представяме на Вашето внимание новия брой на Електронния бизнес бюлетин на Община Банско. В него ще прочетете:

• Туризмът през февруари и участията на Община Банско в международни изложения;

• Ръководство за туристическия бранш, с включени всички програми, по които може да кандидатства този сектор;

Възможност за участие в Международната конференция и Генерална асамблея City Destination Alliance (CityDNA)

• Информация за нивата на безработица, свободните позиции, както и отворените програми, свързани с набирането на служители, по които бихте могли да кандидатствате;

• Разяснения по програмата „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление, в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

• Информация по програмата „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“;

• Схема за подпомагане на земеделски стопани;

• Схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“;

• Възможностите за закрила на интелектуалната собственост, които предлага Патентното ведомство;

• Информация за предстоящите програми за бизнеса;

• Какви са възможностите за участие в конкурса “Regiostars”;

• Имотите общинска собственост, предоставяни под наем и за продажба;

• Предоставяната от Община Банско възможност за включване в Бизнес каталога.

Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на Община Банско https://cutt.ly/V4NRx