Log in

НАБИРАТ СЕ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
НАБИРАТ СЕ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА
На вниманието на младежите на възраст от 13 до 16 години
В ход е процедура по избор на нов Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът включва представители на младите хора от всяка административна област в страната и на децата от уязвими групи.
Кандидатите трябва да притежават активност, креативност, толерантност, умения да участват в групови дискусии, ангажираност към обща кауза, да притежават организаторски умения, да мотивират и обединяват децата от областта, умение да се изказват от името на други деца в областта и да имат възможност да пътуват без придружител.
Всеки кандидат трябва да изготви мотивационно писмо за участието си в Съвета на децата.
Формите за участие, както и формуляра на мотивационното писмо, може да намерите сайта на община Банско ТУК