Log in

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

 • Последна промяна:
 • Дата на създаване:
ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Представяме на Вашето внимание новия брой на Електронния бизнес бюлетин на Община Банско. В него ще намерите:

 • Туризмът през март и участията на Община Банско в международни изложения;
 • Ръководство за туристическия бранш, в което са включени всички програми, по които може да се кандидатства в този сектор;
 • Информация за нивата на безработица, свободните позиции, както и отворените програми, свързани с набирането на служители, по които бихте могли да кандидатствате;
 • Информация за нова програма „Родители в заетост“;
 • Разяснения по програмата „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.
 • Информация по програмата „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“;
 • Схема за подпомагане на земеделски стопани;
 • Разяснения по програма LIFE;
 • Схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“;
 • Възможностите за закрила на интелектуалната собственост, които предлага Патентното ведомство;
 • Информация за предстоящите програми за бизнеса на обществено обсъждане;
 • Имотите общинска собственост, предоставяни под наем и за продажба;
 • Предоставяната от Община Банско възможност за включване в Бизнес каталога.

Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на Община Банско https://shorturl.at/fNV05

Абонирайте се, за да го получавате първи! https://www.bansko.bg/bg/