Log in

ОБЩИНА БАНСКО ЗАПОЧНА РАБОТА ПО ДВА ПРОЕКТА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
В Община Банско започна реализацията на два проекта, финансирани от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, Приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура Малка грантова схема

В Община Банско започна реализацията на два проекта, финансирани от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, Приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура Малка грантова схема "Създаване на работни места", Код на процедура BGLD-1.007.

По проект № BGLD-1.007-0030-C01 „Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти“са разкрити  нови работни места за пет човека в Музея на планината и хората за развитие на културните дейности.  Един тях е  екскурзовод/шофьор до археологическите забележителности,  един е отговорник/поддръжка на изложбената зала за традиционни местни занаяти и трима са музейни работници. Проектът предвижда лицата, назначени в Музеен комплекс гр. Банско, да бъдат обучени за работа в специфична културна среда. Те трябва да придобият знания и умения за комуникация на английски език, презентационни и дигитални умения Наетите са безработни и неактивни лица на пазара на труда.. 

Пет човека са наети и във връзка с реализиране на проект № BGLD-1.007-0031-C01 „Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“ към  НЧ "Никола Вапцаров - 1894 г." - техническа поддръжка, трима монтажисти на подвижна сцена и един ръководител на самодеен състав. Проектътпредвижда лицата, назначени в читалщето да бъдат обучени за работа в специфична културна среда. Те ще придобият  комуникационни и технически умения.