Log in

КМЕТОВЕТЕ НА БАНСКО И ВИНИЦА ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩИ ПРОЕКТИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
КМЕТОВЕТЕ НА БАНСКО И ВИНИЦА ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩИ ПРОЕКТИ

Кметът на община Банско Иван Кадев, проведе работна среща със своя колега от община Виница, Република Северна Македония – Миле Петков. Придружени от своите екипи, те разгледаха възможностите за съвместно участие в проекти по програма Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027 г. На базата на създадените добри взаимоотношения между двете побратимени общини, бяха обсъдени проектни предложения, които биха допринесли за развитието на „зелена“инфраструктура в градските и крайградските райони и чиито последици ще окажат положително въздействие върху здравето и благосъстоянието на хората.

На проведената среща се изрази увереност, че дългогодишното сътрудничество между Банско и Виница е предпоставка за ползотворна и резултатна работа и обменът в различни области между двете общини ще продължи и занапред.