Log in

ОБЩИНА БАНСКО ОТНОВО Е ЛИДЕР ПО ПРОЗРАЧНОСТ СРЕД ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 ГОДИНА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ОБЩИНА БАНСКО ОТНОВО Е ЛИДЕР ПО ПРОЗРАЧНОСТ СРЕД ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 ГОДИНА

За втора поредна година, Община Банско оглавява рейтинга със 100% изпълнение на критериите за прозрачност, оценявани от фондация „Програма достъп до информация“ в нейното постоянно наблюдение на законодателството и практиките, свързани с достъпа до информация в България и активно публикуване на информация в интернет.

В прегледа и оценката са включени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Нивото на прозрачност през 2023 г. бе оценявано с точки по различен брой индикатори, като за общините те са 118.

Банско е единствената община и институция, която покрива критериите на 100%. До абсолютния връх Общината стига след отличните резултати през 2021 г. – 97,4%, през 2022 г., когато пак беше най-високо оценената институция в страната с 98,7% изпълнение на задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

https://www.aip-bg.org/surveys/