Log in

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Представяме на Вашето внимание новия брой на Електронния бизнес бюлетин. В него Ви представяме:

Срещите на кмета на Община Банско, свързани с инвестиционни намерения;

Анкетно проучване, което се реализира от Местна инициативна група - Банско, чрез Вашите отговори ще ни помогнете да разработим Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Банско“, която да отговаря на Вашето виждане за развитие и инвестиции в общината ни.

Информация за нивата на безработица, свободните позиции, както и отворените програми, свързани с набирането на служители, по които бихте могли да кандидатствате;

Предоставяме Ви информация за програмата „Родители в заетост“;

Добри новини от Европейския съюз за земеделските стопани;

Разяснения по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ ;

Схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“;

Възможностите за закрила на интелектуалната собственост, които предлага Патентното ведомство;

Програмата „Еразъм за млади предприемачи“;

Имотите - общинска собственост, предоставяни под наем и за продажба;

Интересна информация в рубриката „Знаете ли, че…“, свързана с електронните услуги в Община Банско;

Възможност за включване в Бизнес каталога.

Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на Община Банско https://n9.cl/fuahi

Абонирайте се, за да го получавате първи! https://www.bansko.bg/bg/