Log in

СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА НА СУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“ Е НАПЪЛНО ОБНОВЕНА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА НА СУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“ Е НАПЪЛНО ОБНОВЕНА

Приключи ремонтът на спортната площадка в двора на СУ “Неофит Рилски“. Теренът беше обновен от Община Банско със средства по Годишната програма за поддържане, реконструкция, обновяване и изграждане на спортни обекти в държавните и общинските училища. Ремонтните дейности са извършени на площ 1474 m2, върху която е положена нова асфалтова настилка и мултифункционална полиуретанова настилка, разчертани са обновените игрища.

Състоянието на спортната площадка в най-старото и най-голямо училище в Банско, в което учат над 500 деца, беше силно компрометирано. Амортизирани и с нарушена цялост бяха настилките на футболното игрище, двете волейболни игрища, двете игрища за баскетбол, както и оградите и футболните врати.

Учениците от 1-ви до 12-ти клас в СУ “Неофит Рилски“ ще ползват през новата учебна година напълно реновиран физкултурен салон и пет игрални площадки.