Log in

МИГ БАНСКО ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ "ВОДЕНА ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Имаме удоволствието да Ви поканим за обществено обсъждане на  Стратегия по подхода „Водено от общностите местно развитие“(СВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2021-2027 г. на МИГ Банско.

Каним всички жители на Община Банско, които проявяват интерес към подхода ВОМР и предлаганите от него възможности за местно и регионално развитие през новия програмен период да присъстват на Обсъждането и да изкажат своите мнения и предложения, съгласия и несъгласия с предлаганите интервенции и възможностите за тяхното финансиране.

Общественото обсъждане ще се проведе от 16:00 ч. на 11.09.2023 г. в Туристически информационен център (старото кино), адрес гр. Банско, пл.“Възраждане“ №4

За въпроси и повече информация, може да се обръщате на телефоните на МИГ –тел.0896/860750 - Георги Цветков –Председател на УС на МИГ Банско, 0887/797922 –Десислава Хаджирускова - Координатор по проекта.

Очакваме да вземете участие и разчитаме на Вашата активност!

Линк към поканата: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKbE5sZ0tjcRQJQ&cid=05536D2C18C104C2&id=5536D2C18C104C2%21159&parId=root&o=OneUp