Log in

ОБЩИНА БАНСКО ОРГАНИЗИРА АКЦИИ ЗА СЪБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОТПАДЪЦИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско  и организациите по оползотворяване, с които има сключени договори, уведомяват всички жители на Община Банско, че могат да предават своите отпадъци от:

  • Ø електрическо и електронно оборудване;
  • Ø батерии и акумулатори;

в специални контейнери, които ще бъдат разположени на адрес:

Общински гараж, ул. "Дунав" 22 на:

  • Ø 29 Септември 2023 год. /от 11.00 часа до 14.00 часа/ - за отпадъците от електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори.
  • Ø 20 Октомври 2023 г. /от 11.00 часа до 14.00 часа/ - за отпадъците от електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори