Log in

ОБЩИНА БАНСКО, СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Организира акция за събиране на следните отпадъци от:

 електрическо и електронно оборудване
батерии и акумулатори
в специални контейнери, които ще бъдат разположени на 20 октомври 2023 г. на адрес: гр.Банско, Общински гараж, ул. "Дунав" 22
Забележка:
Всеки, който има събрано електрическо и електронно оборудване, може да го предаде и предварително в периода до 20.10.2023 г. от 09.00 до 18.00 часа на посоченият по-горе адрес.