Log in

Заповед за въвеждане на временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства (ППС) в част от четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско - х. Вихрен,  за периода от 23.10.2023 г. до 27.10.2023 г

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

zabrana