Log in

РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПРЕДСТОЯЩА ПОДМЯНА НА ДЪРВЕТА ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско информира гражданите и гостите на града, че в момента се извършват строително-ремонтни дейности, свързани с рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско - по ул."Цар Симеон" (в участъка от кръстовището на ул."България" до кръстовището на ул."Баньо Маринов").

Предвижда се реконструкция на дървесната растителност в ремонтирания участък на ул."Цар Симеон", тъй като съществуващата е създава опасност за здравето и безопасността на хората. Ще бъдат премахнати 5 бр. ясенови дървета, а на тяхно място ще бъдат засадени широколистни видове, подходящ за градско озеленяване. С оглед на цялото силуетно единство на улицата, при изборът на дървета е съобразено те да притежават красива корона, здрава дървесина, да не предизвикват алергии и да не привличат насекоми.

На улиците, където се извършват строително-ремонтните дейности, се препоръчва пешеходците и превозните средства да преминават с особено внимание, тъй като на места има стеснени участъци, затрудняващи движението.