Log in

РЪСТ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЕНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

За първите десет месеца на тази година, броят на заявените електронните услуги в община Банско се е увеличил с 46,15%, спрямо същия период за предходната година, показва справка от административно-информационната система на общината.

Все повече ползватели на административни услуги предпочитат електронното заявяване, което им спестява време, предоставя им възможност да заявяват желаната услуга 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Имат възможност да проследяват от дома си движението на преписката, както и да получават резултата от услугата по желания от тях начин.

В следващите месеци, в следствие на измененията в Закона за електронното управление и задълбочен анализ от страна на общинска администрация, ще се предостави възможност на потребителите на административни услуги да заявяват електронни административни услуги с по-ниска такса, спрямо стандартния начин за заявяване в Центъра за административно обслужване - на хартия, с което очакваме интересът на ползвателите да се повиши още повече.