Log in

БАНСКО С НОВА ПРИДОБИВКА –МОДЕРНА ПОДВИЖНА СЦЕНА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско вече разполага със собствена модерна подвижна сцена. Тя бе доставена в навечерието на Деня на будителите и беше направен демонстрационен монтаж на централния площад.

Сцената е подходяща за разнообразни събития и фестивали, с каквито е богат общинския годишен културен календар. Тя е закупена по Проект №BGLD-1.007-0031 „Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г.

Основната цел на проект „Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“ е създаване на работни места, интегриране на уязвими групи, повишаване на конкурентоспособността на лицата на пазара на труда и утвърждаване потенциала на Банско за развитие като културна и фестивална дестинация, предлагаща различни форми на туризъм.

Освен закупуването на сцената, чрез изпълнението на проекта се създават възможности за пряка заетост, чрез наемане на пет човека и обучаването им за повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.

Общата стойност на проекта е 383 100 лв., от които 89,60% са безвъзмездна финансова помощ – 291 771 лв. са от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и национално финансиране от 51 489 лв. Община Банско участва със собствено финансиране в размер на 39 840 лв., което представлява 10,40% от общата стойност на проекта.