Log in

ОСЕЗАТЕЛЕН ЕФЕКТ ОТ ФОТОВОЛТАИЧНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
 
В края на 2022 година заработи фотоволтаичната инсталация, монтирана върху покрива на административната сграда на Община Банско. Тя бе изградена по проект за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 35 kW, финансиран от Програма „Микропроекти за климата“, Национален доверителен екофонд, съфинансиран от Община Банско.
След направена статистика за първата половина на 2023 год. е видно, че потреблението от енергийната мрежа е намаляло почти наполовина. Произведената електрическа енергия от слънчевата централа покрива 40% от дневното потребление на административната сграда. Реализираната икономия на средства за първото полугодие е в размер на 11 000 лв. С тези средства се подменя старото улично осветление на селата по направление Места с нови икономични ЛЕД лампи. Вече е подменено около 50% от уличното осветление по селата, а работата ще продължи до пълната подмяна.
Община Банско продължава устремно политиката си за въвеждане зелени и екологични технологии в различни направления за подобряване на средата на живот в населените места и опазване на околната среда.