Log in

КМЕТЪТ СТОЙЧО БАНЕНСКИ ОБСЪДИ ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ВИК СЕКТОРА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Кметът Стойчо Баненски проведе поредната от набелязаните работни срещи с институциите, работещи на територията на община Банско. Тя беше с представители на ВиК, участък Банско.
Кметът се запозна с конкретната обстановка преди зимния сезон и дискутира проблемите с инж. Георги Пидов и инж. Спасимир Вацев.
Обсъдено беше реализирането на инвестиционната програма на ВиК за община Банско и бяха набелязани конкретни задачи за 2024 г.
Специалистите информираха кмета, че от тазгодишната програма остава за довършване само подмяната на водопровода на ул. Радон Тодев“ в гр. Банско.