Log in

НОВ СТРИЙТ ФИТНЕС И ОБНОВЕНИ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГР. ДОБРИНИЩЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Един от главните приоритети в последователната общинска политика е създаването на безопасни и функционални съоръжения за спортуване на открито в градска среда. Затова, изграждането на детски спортни площадки е заложено в Инвестиционната програма на Община Банско за 2023 година. Перманентни са поддръжката и ремонта на съществуващите съоръжения.

От тази година, жителите и гостите на гр. Добринище могат да поддържат в кондиция физическата си форма в нов стрийт фитнес. Той е в двора на ОУ“Св. Климент Охридски“ и е достъпен за ползване 24/7. Напълно реновирана, с изцяло нови съоръжения, е детската площадка в парка, обновени и ремонтирани са детски площадки в града.