Log in

ОБЩИНА БАНСКО ОРГАНИЗИРА СРЕЩА НА БИЗНЕСА С УЧИЛИЩАТА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско организира среща на местните работодатели  с ръководствата на трите професионални гимназии в гр. Банско - ПГЕЕ, ПЛТГ „Никола Вапцаров“, ГТ „Алеко Константинов“, представители на Бюрото по труда и Регионално управление на образованието – Благоевград. Тя има за цел да окаже съдействие на учебните заведения от страна на бизнеса при изготвянето на предложения за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година и подаване на заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по професии, търсени на пазара на труда, защитени специалности от професии и такива с доказан недостиг от специалисти, както и за обучение на ученици в реална работна среда, т.н. дуална система на обучение.

Срещата ще се проведе на 28.11.2023 г. /вторник/ от 15:00 часа в Туристически информационен център – гр. Банско.

Инициативата се провежда за втора поредна година и е от изключителна важност за укрепване на връзката между професионалното образование,  местна власт и бизнеса.

Община Банско кани всички заинтересовани да присъстват на срещата.