Log in

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ДАДЕ ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско ще кандидатства за финансово подпомагане по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти. Това решение бе взето на сесията общинските съветници по предложение, внесено от кмета Стойчо Баненски.

Банско ще кандидатства за изграждане на спортно игрище, което е част от проектното предложение „Архитектурно-художествено и ландшафтно оформление на паркови територии около река Глазне“. Проектното предложение предвижда изграждане на многофункционално спортно игрище с баскетболни конструкции и волейболно оборудване.
Спортното съоръжение ще допълни спортната инфраструктура на територията на община Банско, която се изгражда и поддържа с цел насърчаване двигателната активност на децата и младежите и здравословния начин на живот на жителите на общината.