Log in

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ИЗБРА ПОСТОЯННИТЕ СИ КОМИСИИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общински съвет Банско проведе първото си редовно заседание за мандат 2023-2027 г. На него бяха избрани постоянни комисии, които играят основна роля в процеса на вземане на решения от общинските съветници. Комисиите имат задача да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите, да подпомагат Общинския съвет (ОбС) при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване и да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на ОбС.

През настоящия мандат в ОбС ще работят 7 постоянни комисии:

- Комисия по бюджет и финанси, председателствана от Иван Драгосинов

- Комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори, с председател Георги Главчев

- Комисия по младежки дейности и спорт, с председател Димитър Юлев

- Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера, с председател Костадин Юнчов

- Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите, с председател Елена Караджова

- Комисия по туризъм и екология, с председател Александър Мацурев

- Комисия за противодействие на корупцията, с председател Милена Касапинова

Всяка комисия е съставена от петима общински съветници.