Log in

СЪВМЕСТНО ЗА ПО-ЧИСТА И БЕЗОПАСНА СРЕДА ПРЕЗ ЗИМАТА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Ако за други градове и общини снеговалежът е бедствие, то за Банско е обичайно време от ноември до април, макар и по-сложно понякога, каквото беше през уикенда. Въпреки всички трудности и аварии, обстановката е нормализирана, почистването на улици и тротоари продължава.

Обръщаме се с апел към всички жители на Банско и общината, към всички търговци в магазини и заведения да изпълняват гражданските си задължения за почистване от сняг и лед пред домовете и обектите си. Според Наредба №1 на Община Банско /чл. 28/, физическите лица и представителите на юридическите лица, притежаващи и/или ползващи парцели на територията на общината с излаз към улица, са длъжни да поддържат и почистват тротоарите и канавките пред тях от смет, сняг и лед.

Нерегламентираното паркиране, освен нарушение на разпоредбите, в дни на снеговалеж създава допълнителни затруднения и опасности, като препятства снегопочистващата техника и сметоизвозването. Напомняме, че при неизпълнение на правилата за движение и паркиране, нарушителите ще бъдат санкционирани безкомпромисно.

Уважаеми пешеходци, вследствие на рязкото спадане на температурите, придружени с вятър и сняг, са се образували заледявания. Призоваваме Ви да бъдете внимателни!

Зимният сезон едва започва, нека всички се постараем да поддържаме красивите ни градове чисти и безопасни.