Log in

СРЕЩА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НУЖДИТЕ НА БИЗНЕСА ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

По инициатива на общинското ръководство и РУО Благоевград се проведе среща на професионалните гимназии в Банско – ПГЕЕ, ПЛТГ“Никола Вапцаров“ и ГТ“Алеко Константинов“, и работодатели от града и региона – „Юлен“ АД, ЮЗДП-Благоевград, Горските стопанства в Якоруда, Добринище, Елешница и Симитли, представители на туристическия бизнес. В дискусията взе участие и ст.експерт инж. Антоанета Николова от РУО Благоевград.

В изказването си, кметът Стойчо Баненски потвърди ангажимента си да посредничи между учебните заведения и бизнеса. Защото Общината има отношение към всички аспекти на професионалното обучение – за да осигуряваме перспективно и добро образование на децата ни и да подпомагаме бизнеса с подготвени кадри, така че да задържим младите хора тук, заяви той. Кметът апелира да се търси по-тясно сътрудничество между училищните ръководства, работодателите, децата и родителите, защото решаването или задълбочаването на проблема с недостига на кадри има дългосрочно значение.

Директорите на гимназиите – Сашка Тодорова, Елена Гюмова и Стефка Христова, споделиха основния проблем и в трите училища, а именно недостатъчния брой ученици, въпреки обучението в специалности, които са търсени на пазара на труда и въпреки добрата подготовка, която дават на децата в добра материална база и условия.

Представителите на бизнеса, от своя страна, имат проблеми с квалифицирани кадри. Особено показателно за проблемите с кадрите бе изказването на Георги Главчев от „Юлен“ АД, където имат нужда от квалифицирани и сертифицирани кадри с най-различни специалности. Оказва се, че най-големият работодател в Банско намира по-лесно служители от далечни краища на България и чужбина, вместо от общината и района.

Инж.Антоанета Дивилска заяви, че ЮЗДП разчитат на средни кадри, подготвени в ПЛТГ. Тя посочи, че от 400 лесовъди в предприятието, 366 са с дипломи от лесотехническата гимназия в Банско, но има нужда от още специалисти в горското стопанство.

Търсенето на кадри в Банско е голямо във всички сфери на туристическия бизнес и услугите, в дървообработването и мебелното производство, механизацията и енергетиката.