Log in

СРЕЩА НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО С ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА РЕДА, СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът Стойчо Баненски свика среща с представители на институциите, работещи на територията на община Банско – Полиция, ПБЗН, ПСС, Спешен център, Горски стопанства Места, Добринище и Елешница, ВиК, „Юлен“АД, НП“Пирин“, както и зам.-кмет Сашка Въчкова, секретаря Иван Докторов и началници на общински структури.

Поводът за срещата бе създаване на работеща система за комуникация, координиране и съвместни действия при възникнали ситуации, бедствия и аварии, както и за превантивни действия при очаквано усложнение на обстановката. Целта е да се гарантира реда, сигурността, безопасността и спокойствието на жителите и гостите на общината.

Община Банско е пред прага на активния зимен туристически сезон, когато се очакват стотици хиляди гости и мерките за подобрена връзка и комуникация в реално време между всички институции, общината и кметствата са неотложни, бе подчертано в дискусията.

Участниците в срещата информираха общинското ръководство за направената подготовка за зимата и споделиха проблемите, за решаването на които е необходимо съдействие от Общината или нейното посредничество на национално ниво. Всички институции имат готовност за сезона с техническа и материална обезпеченост, както и с планове за работа в аварийни ситуации, докладваха представителите им.

Кметът Стойчо Баненски ще свиква срещи в този състав регулярно през цялата година, за да се сведе до минимум риска от кризисни ситуации.