Log in

ВАЖНО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
„Топлоснабдяване Банско“ЕООД уведомява клиентите си, че на 29 ноември е възникнала авария, по отстраняването на която веднага са предприети мерки. Ремонтните дейности ще продължат до 1 декември 2023 г. или до отстраняване на повредата.
Неотложните аварийни ремонти по топлопреносната мрежа се извършват по трасето, преминаващо по ул. “Георги Бенковски“ в гр.Банско.