Log in

СЕЛАТА ОТ МЕСТЕНСКИ РАЙОН С ОБНОВЕНИ УЛИЦИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

В изпълнение на общинската инвестиционна програма, която цели подобряване качеството на живот и по-добри условия за всички жители на общината, през изтичащата 2023 година бяха извършени редица ремонти на уличната мрежа в селата Кремен, Места, Обидим, Осеново и Гостун. Това включва отстраняване на нередности, асфалтиране на улици, полагане на калдъръм, както и подмяна на стара инфраструктура. Дейностите по подобряване на уличната мрежа в тези населени места ще продължи и през новата година.

Решаването на проблемите в малките населени места има специално място в управленската програма на общината и те ще залегнат в предстоящите инвестиционни програми. Целта е, освен подобряване условията за местните хора, селата да се станат привлекателни за специализирани видове и форми на туризма в община Банско.

0 02 05 0bb2020a6618991cecd65e32b4d6e596f57f97bb91ea43fbf9694acbd89eb7f7 24578ccbebcb95f5