Log in

Мерки за пожарна безопасност по време на празниците

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Уважаеми жители и гости на Община Банско,

С настъпването на Коледните и Новогодишните празници се повишава и рискът от пожари и свързаните с тях инциденти!

Вероятността за възникването на пожари се засилва, както на обществени места, така и в частни домове.

За да се избегнат трагични случаи, настъпили вследствие на пожари и запалвания, както случаи на помрачаване на празничното настроение, отново напомняме някои правила с цел недопускане на пожари и инциденти:

1.Елхите да се поставят на безопасно разстояние от пердета и други горими материали;

         2. Елхите да не се поставят в непосредствена близост до отоплителни и нагревателни уреди;

         3. При украсяването на елхите често се използват  електрически лампички, свещи, бенгалски огън. Неправилната им експлоатация, съмнителният произход и оставянето им без наблюдение, могат да възпламенят коледното дръвче и да предизвикат пожар у дома;

         4. Ако използвате електрическа украса проверете добре техническото й състояние и изправността на електрическото захранване.

5. По време на приготовленията за Коледните и Новогодишни трапези не трябва да се допуска забравяне на включени отоплителни и нагревателни уреди;

6. Също така Да не се допуска паленето на бенгалски огън и свещи до елхите или до други горими материали;

     7. Винаги контролирайте децата при използването на бенгалски огън. Обяснете на децата, че трябва да държат бенгалския огън далеч от тялото си.

     8. Бъдете изключително внимателни при използване на пиротехническите средства. Преди използването на пиротехнически изделия се запознайте с инструкциите за безопасното им използване. Същите не трябва да се хвърлят безразборно от прозорци и тераси, тъй като това може да доведе до възникване на пожари в стопански постройки, съседни тераси, горими навеси и др., а също така може да се наранят и хора. Не допускайте деца да боравят с пиротехнически изделия.

     9. Много от пиротехническите средства са пожароопасни. Те са предназначени за използване на открито!

Мерки за отоплителният есенно зимен сезон.

1 . Комините да се почистват от сажди;

2. Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.);

3. Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия и жар там, където има горими отпадъци;

4. Не оставяйте за сушене около печки и отоплителни уреди дрехи и др. горими материали;

5. Когато се намирате в хотел, ресторант, МОЛ, кино, театър или на друго обществено място с масово събиране на хора:

- Обърнете внимание на евакуационните пътища и изходите, евакуационното осветление, пожарогасителите.

- В случай на задимяване и пожар на обществено място:

- Не изпадайте в паника, а се насочете към най – близкия евакуационен изход!

- Слушайте указанията от оповестителните уредби и/или от персонала на обекта!

- При силно задимяване по възможност сложете намокрен с вода текстилен материал пред носа и устата си и дишайте през него, опитайте се да се движите приведен по – близо до пода, защото въздуха там не е толкова замърсен тъй като дима се издига нагоре!