Log in

КОЛЕДАРИ НАРИЧАХА ЗА ЗДРАВЕ В БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

- Христос се ража, славейте го, люде! Христос иде от небето, посрещнете го! Христос е на земята и вие люде, славейте го весело, зашчото се е прославил!

- Стани нине, господине, Бог се роди днес! Стани нине господине, Бог се роди днес! От далеко идеме, с чиста обич в гърди, вест ви носим ний велика, Бог се роди днес! Вест ви носим ний велика, Бог се роди днес!

- Да сте живи и здрави дъъъзи годин за напреди, Госпочь здраве да ви дава, големи чьарове да имате. Пъни подници сус стока, пъни сусеци с беречьет и пъна кашча с дребна челяд! И ка ни посрешнашьте таа година, така да ни посрешчате ошче дъъъзи годин занапреди!

Речете дружино "Амин"!