Log in

СЪОБЩЕНИЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общинска администрация - Банско напомня на всички лица, извършващи туристическа дейност хотелиерство на територията на община Банско, че в срок до 30.01.2024 г., е необходимо да подадат в отдел ,,Приходи“ годишна декларация за реализираните от туристи нощувки за 2023 г., съгласно чл. 61р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък.