Log in

КМЕТЪТ СТОЙЧО БАНЕНСКИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБС ДИМИТЪР РУСКОВ УЧАСТВАХА В РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА ОБЩИНИТЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

В работата на регионалното делегатско събрание в Югозападния район за планиране взеха участие представители на 52 общини от областите Благоевград, Перник, Кюстендил, София област и София град. Община Банско бе представена от кмета Стойчо Баненски и председателя на Общинския съвет Димитър Русков.

Кметовете и председателите на общински съвети от региона обсъждаха основните приоритети в работата на местната власт през новия мандат и дискутираха основните аспекти на взаимодействие по важните за общините и гражданите проблеми. Част от темите са свързани с новия етап на стратегическото планиране, новите изисквания към управлението на дейностите и процесите на местно ниво, развитието на законодателството и перспективите за по-активно партньорство както между общините, така и по-значимото въвличане на гражданите в развитието на средата за живот.