Log in

ОБЩИНА БАНСКО ЩЕ БЪДЕ ОБСЛУЖВАНА ОТ МОДЕРНА ВИСОКОПРОХОДИМА ЛИНЕЙКА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Филиалът за Спешна медицинска помощ в гр.Банско вече разполага с нова линейка, отговаряща на съвременните критерии за предоставяне на бърза медицинска помощ. 

Високопроходимата линейка Мерцедес 4х4 е предоставена за нуждите на община Банско от Министерството на здравеопазването, което е бенефициент по проект на европейска оперативна програма. Главната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, която да допринесе за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинска помощ, както и за осигуряване на равнопоставен и навременен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния.

Специализираният автомобил пристигна в Банско точно в момент, когато Спешният център практически беше останал без линейка, тъй като старата високопроходима кола е от половин година на ремонт, а втората линейка също беше повредена.

Новата линейка за Спешния център е оборудвана с необходимата апаратура и инструментариум за оказване на бърза и неотложна медицинска помощ.

Община Банско изказва благодарност към банскалии, живеещи извън родния град, за съдействието и подкрепата.