Log in

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДВУСТРАННИЯ ТУРИСТОПОТОК МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ"

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Сдружение "Съюз на туристическия бизнес- Банско" беше организатор на кръгла маса „Ролята на държавата и туристическите сдружения за увеличаване на двустранния туристопоток между България и Турция“. Партньори в организирането и участници в дискусията бяха Министерство на туризма, Община Банско, Посолство на Турция в България, представителни гости от Република Турция, туроператори и журналисти, представители на туристическия бранш в гр. Банско.
Модерираният от Малин Бистрин - председател на СТБ-Банско, форум бе открит от Зарица Динкова, министър на туризма, и Сашка Въчкова – зам.-кмет на Община Банско.
Представителите на турската страна Нежден Хамзаоглу – туроператор и член на УС на ТЮРСАБ, журналистът Исмаил Шахин и Бурхан Немутлу, член на УС на Българо-турската търговско-индустриална камара, подчертаха в изказванията си, че потенциалът на българският туризъм е използван твърде малко на турския пазар и трябва без отлагане да се направи рекламна стратегия за привличане на туристи. Те дадоха конкретни примери както за начина, по който информацията трябва да стига до съседите ни, така и за разнообразието и съдържанието на предлаганите от българска страна туристически продукти. Интересът е голям, икономическата конюнктура също предполага засилено търсене на туристически пакети, така че България трябва да бъде по-активна в промотирането и предлагането, препоръчаха съседите от Турция и предложиха съдействие на различни нива.
В такава посока бяха и изказванията на участниците в кръглата маса от българска страна – за качествена реклама, обединени и синхронизирани усилия на държавата, местната власт и браншовите организации. Те поискаха съдействието на Министерство на туризма за включване и на други министерства и държавни ведомства, тъй като туризмът е пресечна точка на икономически, социални и спортни сектори и без намесата на държавата е невъзможно общините и частните инвеститори да създават инфраструктура.
Банско определено се радва на все по-голям интерес от страна на турските туристи, е видно от данните за последната година, през която броят им е нараснал три пъти, посочи Сашка Въчкова. Но е нужна намесата на държавата, за да стане възможно изграждане на спортни и други съоръжения, за да може Банско да стане целогодишна дестинация.
Министър Зарица Динкова подкрепи категорично усилията на общините и туристическите сдружения за обща рекламна стратегия и се ангажира да постави за обсъждане разискваните на срещата проблеми в Министерски съвет.
Срещата завърши с пожелание „мостовете“ между България и Турция да бъдат широки и къси, за да може гостите да идват бързо и лесно.