Log in

ПОЛЗОТВОРНО РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА БАНСКО В ПОБРАТИМЕНИЯ ПОЛСКИ ГРАД ЗАКОПАНЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
По покана на кмета на град Закопане Лешек Дорула, кметът на община Банско Стойчо Баненски, председателят на Общинския съвет Димитър Русков, главният архитект на Общината – Николай Николов и общинският съветник Костадин Мутафчиев гостуваха в полския зимен център по повод Световната купа по ски скок.
Тридневната визита на делегацията от Банско бе с изключително интензивна програма, в която бяха включени поредица от срещи и посещения на обекти от туристическата, спортната и градската инфраструктура, както и културни и спортни обекти, които привличат многобройни туристи в Закопане.
В деловите срещи и в неформалните разговори бяха обсъдени както добрите практики, така и нерешените проблеми, както и възможностите за взаимна помощ на двустранна основа и чрез европейските финансови инструменти.
Гостуването в Полша е продължение на активизираните отношения между Банско и Закопане, чието партньорство датира от 2008 г., а са побратимени градове от 2015 г. През това време двете общини имат реализиран проект „Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм“, самодейци от Банско са участвали в Международния планински фолклорен фестивал, спасители от ПСС Банско са имали среща със свои колеги.
Делегация от побратимения полски град Закопане гостува на Банско по време на Джаз фестивала през 2023 г. Тогава участниците в срещата със задоволство констатираха, че през 15-те години, откогато датират неформалните и официалните връзки на двете планински общини, са установени трайни отношения в туризма, културата, спорта.
В рамките на подготвената от домакините наситена програма, представителите на местната власт от Банско се запознаха с нормативната база за изграждане и с начина на стопанисване на туристическата и спортна инфраструктура в града и планината, с организацията на работа за поддръжка на чистота, ред и сигурност, създадената градска мобилност, програмата за инвестиции в благоустрояването. Особено внимание бе отделено на топлоснабдяването на град Закопане, 40% от което е от геотермални източници. Домакините споделиха, че топлата вода се изпомпва от сондажи с дълбочина 2,5 км, а в момента се извършва проучване за сондажи на дълбочина 7 км. Управата на Закопане изрази готовност да помогне на Банско за проучване на за наличие на геотермални води с най-добрите си специалисти, които имат изключително висок авторитет на европейско ниво.
Впечатляващ за представителите на Община Банско беше огромният интерес към състезанията по ски скокове за световната купа. По данни на организаторите, всички 25 хиляди платени места за публика пред голямата шанца са били продадени. Не по-малък е интересът на поляците към активното ползване на всички спортни обекти и посещения на природни забележителности през цялата година. Непрекъснато е движението на пешеходци по 9-километров снежен път, забранен за автомобили, до любимото за местните езеро Морско око, намиращо се високо в планината.
Ръководителите на двата побратимени града потвърдиха намеренията за обогатяване на културното сътрудничество и обмен. След участието през 2014 г. в популярния фолклорен фестивал в Закопане, самодейци от Банско и в бъдеще ще представят нашите традиции и изкуство. Ще се засили сътрудничеството на културни и образователни институции в двете планински общини.
Отрядите на планинските спасителни служби в двата града също ще обменят опит и ще си помагат за повишаване на уменията. Полските спасители има какво да споделят по отношение на акциите с използване на хеликоптер, с какъвто разполага местната спасителна служба.
В областта на туризма бяха набелязани конкретни мерки за реклама, като за реализирането и́ ще бъде ползвано съдействието на дипломатическите мисии.
Банскалии имаха удоволствието да се срещнат с най-добрия български спортист в ски скоковете Владимир Зографски, който живее и тренира в Закопане. Те развяха българското знаме по време на състезанията за Световната скупа и подкрепиха българското участие.