Log in

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общинска администрация Банско уведомява жителите на общината, че от 01.02.2024 г. стартира кампанията за подаване на заявления за дърва за огрев, която ще продължи до 01.04.2024 г.

Ще бъдат предоставяни за закупуване или самостоятелно добиване на корен до 10 пространствени кубични метра дърва на домакинство.

Заявления по образец могат да се подават:

- в кметствата на населените места в община Банско, по постоянен адрес на заявителя;

- за гр. Банско заявления се подават в центъра за административно обслужване на общинската администрация.

След като бъдат изготвени списъците на лицата, подали заявления, ще бъдат оповестени публично на сайта на община Банско, както и на информационните табла в сградите на ТП „ДГС Места“ и ТП „ДГС Добринище“, след което одобрените лица следва да заявят своето желание в горските стопанства.