Log in

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

По проект № BGLD-1.007-0031 “Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. 

Имаме удоволствието да Ви поканим на комуникационно събитие за представяне на възможностите за квалификация и преквалификация пред дълготрайно безработни, възрастни хора в предпенсионна възраст, млади хора, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, ниско квалифицирани лица, вкл. представители на ромско и турско малцинства в професионалните гимназии на територията на Община Банско, с участието на работодателите от Община Банско, с цел идентифициране на потребностите.

Събитието ще се състои във връзка с изпълнението на проект № BGLD-1.007-0031 “Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, на 21.02.2024 г., в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров 1894 г.“, гр. Банско от 11:00 часа.