Log in

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

По проект № BGLD-1.007-0030 „Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Имаме удоволствието да Ви поканим на комуникационно събитие за промотиране на местни занаяти и изложение на изделия, изработени от местни майстори и лица в неравностойно положение по проект № BGLD-1.007-0030 „Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

Събитието ще се състои на 22.02.2024 г. в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров 1894 г.“, гр. Банско от 11:00 часа.