Log in

БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Международният Ден за безопасен интернет се провежда за 21-ва поредна година. В отбелязването му се включват над 140 държави от всички континенти, а целта му е да привлече вниманието на децата към темата за безопасното и позитивно ползване на интернет.

За поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви-община Банско се включва в международната инициатива.

Мероприята за запознаване на учениците с ползите и опасностите от сърфирането в интернет стартираха с ученици от десетите класове в СУ „Неофит Рилски” и ПГЕЕ – гр. Банско. Те се включиха в обучение на тема „Търсене на истината в света на дезинформацията”, предоставено от фирма „Бизнес едюкейшън”.

За малките ученици от четвъртите класове в НУ „Св. Паисий Хилендарски” и СУ „Неофит Рилски” имаше лекции и беседи по темата, изнесени от Мария Главчева – секретар на МКБППМН и Нина Кленовска – инспектор „Детска педагогическа стая”.

През месец февруари стартира и Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпления”, която е насочена към учениците от 12-ти клас. Темите, включени в програмата са: „Превенция на употребата на наркотични вещества”, „Превенция на трафика на хора”, „Киберпрестъпност” и „Престъпления против собствеността”. Програмата ще приключи до края на месец март и в нея ще вземат участие ученици от СУ „Неофит Рилски” , ПГЕЕ, ПЛТГ „Никола Вапцаров”, ГТ „Алеко Константинов” – гр. Банско.

Зрелостниците от СУ „Неофит Рилски” и ПГЕЕ се включиха и в обучение на тема „Трудово законодателство”, отново предоставено от фирма „Бизнес едюкейшън”, което даде ценни насоки на младите хора в бъдещата им реализация на пазара на труда.