Log in

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА - МОДЕРЕН ЛИ Е ДОБРИЯТ ПРИМЕР

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

За поредна година Местната комисия за борба срешу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-община Банско се включва в Световния ден, посветен на борбата с тормоза в училище, по-известен като „Ден на розовата фланелка”.

Денят се отбелязва с най-различни инциативи във всички училища. Комисията от своя страна ежегодно организира конкурс „Модерен ли е добрият пример?”в който се отличават деца, които със своето поведение са добрият пример за обществото. В конкурса се включиха НУ „Св. Паисий Хилендарски”, СУ „Неофит Рилски”, ПГЕЕ – гр. Банско, ПЛТГ „Никола Вапцаров” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Места.

Магдалена Юсева – зам.-кмет на община Банско и председател на МКБППМНН изрази своята благодарност към всички за участието и лично награди учениците, като им пожела да бъдат здрави и със своя добър пример да привличат към себе си и останалите.

Победителите получиха плакети, а всички номинирани – грамоти и химикали.