Log in

КМЕТЪТ СТОЙЧО БАНЕНСКИ ПРЕДСТАВИ БЮДЖЕТ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА 2024 ГОДИНА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Уважаеми съграждани,

Специално за Вас разработихме Бюджет накратко/Бюджет за гражданите за 2024 година, в който описахме основните източници на приходи и плануваните разходи по дейности през настоящата година, отразяващи нашата ангажираност към прозрачност и благосъстояние на всеки един от вас.

С общ бюджет от 37 491 197 лв., ние поемаме отговорност за своята финансова устойчивост. Приходите от субсидии за държавни дейности са 19 024 131 лв., а планираните местни приходи достигат 18 467 066 лв. Този баланс на финансите е фундаментът на нашата стабилност.

През 2024 година очакваме приходи от данъци в размер на 8 560 000 лв. и неданъчни приходи от такси, наеми и други в размер на 5 030 800 лв., държавна субсидия на местната дейност в размер на 1 166 700 лв. Преходният остатък от предходната година е в размер на 4 432 166 лв.

Разходите за делегирани от държавата дейности са разпределени целево: образование, социално подпомагане, читалищна и музейна дейност, здравеопазване, отбрана и сигурност. Разходите, финансирани с местни приходи включват: инвестиции в инфраструктура и проекти, здравеопазване,  екология и чистота, социално подпомагане, култура, спорт, сигурност и др.

Най-значимите проекти, залегнали в инвестиционната програма за 2024г., са ремонт на Детска градина №1 – Голева детска градина, изграждане на детски площадки от ново поколение и съоръжение за спорт на открито. Средства са отделени и за ремонт на улиците „Радон Тодев“, „Лазар Томов“ в Банско и „Митко Палаузов“, „Софроний Врачански“ и „Иван Галчев“ в град Добринище, както и за асфалтиране на улици в малките населени места от общината. Предвижда се ремонт и оформяне на паркинг на улица „Марушка Буйниова“ при кръстовището с улица „Лазар Томов“. Стремим се към модернизация и подобрение, планирайки значими проекти като довеждащ водопровод до град Добринище, както и изграждане на системи за външно изкуствено осветление на град Добринище, село Филипово и село Места. Стартирането на изграждането на Дом на покойника и ремонтните дейности в Гробищен парк-Банско са част от нашата годишна програма.

 Заделени са средства за довършване на проектите, които са в процес на изпълнение, както и за безлихвено кредитиране или съфинансиране на проекти, които тепърва ще се изпълняват или за които предстои да кандидатстваме.

Предвидени са средства за богата културна програма, подпомагащи местния бизнес и утвърждаването на община Банско, като целогодишен курорт. Общината продължава на подпомага и местните спортни клубове, за да може нашите деца да растат здрави и щастливи!

С този бюджет представяме не просто цифри, а обещание за по-добро бъдеще, в което всеки гражданин на община Банско е важен. Заедно, ние създаваме общество, което се развива и подобрява! 

Ето и линк към Бюджета за гражданите: https://shorturl.at/etMQ4