Log in

ВАЖНО!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Уважаеми съграждани,

Общинската администрация полага непрекъснати грижи и усилия да поддържа чистотата и реда в града на ниво, което съответства на стремежа ни да утвърдим Банско като съвременно и комфортно за жителите му селище и привлекателен международен туристически център. Голяма част от финансовия ресурс на Общината се разходва за тази цел. Но за всички е ясно, че без личната отговорност и активното участие на всички собственици и ползватели на имоти и на движимо имущество, подреденият и добър вид на красивия ни град е невъзможен.

Задълженията на гражданите са подробно описани и посочени в НАРЕДБА №1 за осигуряване, опазване и поддържане на обществения ред, опазване на общинската собственост и инфраструктура, поддържане и опазване на околната среда, транспорт и движение на територията на община Банско. В наредбата са посочени правилата и санкциите за нарушаването им. https://shorturl.at/iqsxM

Обръщаме се с апел към всички, които ползват общински площи – прилежащи към имотите им или други, за складиране на вещи и материали, да предприемат незабавни мерки за освобождаването и почистването им.

Напомняме, че наличието на дърва за огрев на уличното платно е абсолютно забранено, а на тротоарите е допустимо в рамките на не повече от 10 дни след доставката им.

Поддържането на чистота и реда в Банско не е кампанийна дейност, а ежедневна и непрекъсната работа на гражданите и местната власт.

Нека Банско бъде чисто, красиво и подредено!