Log in

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 2024 –„ВОДА ЗА МИР“

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На 22 Март всяка година се отбелязва Световния ден на водата. Целта на деня е да привлече вниманието на обществеността към проблема на достъпа на хора до чиста питейната вода, към значимостта на опазването и съхраняването на запасите от прясна вода и защита на водните ресурси.

„Вода за мир“ е темата на Световния ден на водата на ООН през 2024 г. Тя е мотивирана от изключителното значение на водата в нашия живот и в нашето общество. Неравностойният достъп до вода, малобройни споразумения за сътрудничество в световен мащаб, необходимостта от защита и запазване на нашите водни ресурси във времето на климатични промени и от добре функциониращ и справедливо управляван воден цикъл са все въпроси, които изискват спешно внимание на международно, регионално и местно ниво.
Повече от 3 милиарда души по света зависят от водата, която пресича националните граници. И все пак, от 153 държави, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 държави съобщават, че имат споразумения за сътрудничество за водата.
Когато водата е оскъдна или замърсена или когато хората имат неравен или никакъв достъп, напрежението между общности и държави може да нарасне.
Тъй като въздействието на изменението на климата се увеличава и глобалното население нараства, ние трябва да се обединим около защитата и опазването на нашия най-ценен ресурс - водата.
Децата в Банско от ДГ“Здравец“, НУ“Св.Паисий Хилендарски“ и СУ“Неофит Рилски“ ще се включат в отбелязването на Световния ден на водата с рисунки , табла и тематични проекти. Най-малките в детските градини ще научат какви са ползите от водата в различни педагогически ситуации. А децата в Началното училище ще организират флашмоб и с нетърпение ще очакват да научат резултатите от конкурса на РИОСВ Благоевград, посветен на Световния ден на водата.