Log in

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЖИВУЩИТЕ НА УЛИЦА „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ ГР. БАНСКО УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Предстои започване на строително - монтажни дейности по изпълнението на проект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа, реконструкция на асфалтовата настилка и тротоарната настилка и изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа и улично осветление на ул."Захари Стоянов", гр. Банско“.
С проекта целим да подобрим качеството на живот и градската среда, така че да отговори на съвременните потребности - сигурност и удобство при придвижването на всички участници в градското движение, осигуряване на места за паркиране на автомобили, подмяна на ВиК мрежата и уличното осветление.
В тази връзка е необходимо в срок до 01.04.2024 год. да освободите тротоарите и зелените площи пред домовете си от намиращите се на тях отпадъци, строителни материали, заграждения и други.
При неизпълнение, Община Банско ще бъде принудена да ги премахне, а направените разходи ще бъдат за сметка на собствениците на складираните материали.
Разчитаме на Вашето разбиране и отговорност, публичните площите да бъдат освободени до края на м.март, за да не се възпрепятства изпълнението на проекта.