Log in

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общински съвет Банско проведе днес свое редовно заседание, в дневния ред на което бяха включени за разглеждане 36 точки.

В началото на заседанието, председателят на ОИК Михаела Клечерова обяви решение на комисията, взето въз основа на решение на АС-Благоевград, с което е обявен за избран за общински съветник от ГЕРБ Петър Сакарев. Той положи клетва в съответствие с Правилника на ОбС.

Кметът Стойчо Баненски представи Програма за управление на Община Банско 2023 – 2027 г. Програмата за управление е съобразена с изискванията на ЗМСМА и отразява стратегическите цели и приоритети, заложени в Плана за интегрирано развитие на община Банско и в европейските и национални стратегии за местно самоуправление и развитие. В Програмата са представени вижданията на управленския екип за посоките за развитие на община Банско и са набелязани основните мерки за реализирането им. Програмата беше приета от ОбС без забележки и промени. Тя ще бъде публикувана в официалния сайт на Община Банско в законоустановените срокове.

Съветниците актуализираха заплатите на общинския кмет Стойчо Баненски и кметовете на гр.Добринище, с. Филипово, с. Места и с. Кремен.

На Отряд Банско на ПСС е поверено да организира през 2024 г. международен обучителен курс за спасителни кучета в Банско. Такива курсове се организират всяка година в различни държави и се провеждат при голям интерес и широко международно участие, а домакинството им е своеобразно признание за професионализма на спасителите от местната планинска спасителна служба. Предвид значимостта на работата на планинските спасители и техните помощници – кучетата, общинските съветници единодушно приеха Общината да подпомогне финансово организирането на обучителния курс в Банско.

Те решиха да подкрепят финансово и СК„АлПиринСки“ за реализиране на проект: „30 върха над 2000 м под 10 часа“ – скоростно преминаване на северния дял на Пирин планина със ски. Проектът представлява интерес не само с амбицията за показване на високо майсторство, но и с намерението да се създаде документален филм, чрез който да се покаже и красотата на Пирин планина.

Одобрено беше предложението на кмета Баненски Община Банско да кандидатства с проектно предложение за рехабилитация и модернизация на външни системи за изкуствено осветление в гр. Добринище и селата Филипово и Места.