Log in

ВАЖНО!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Уважаеми съграждани,

Пролетта вече е пълновластен господар навсякъде и природата се обновява пред очите ни. Призоваваме ви в тези дни, когато сме в очакване и подготовка за най-големите християнски празници, да се погрижим за вида на Банско, Добринище и цялата община.

Призоваваме ви, с грижа на добри стопани и с отговорността на съвестни граждани, да почистите своевременно улиците и тротоарите пред домовете и обектите ви, ако сте оставили там каквито и да било вещи и материали. Това има значение не само за чистотата и естетическия вид, но и за безопасността на движението.

Задълженията на гражданите са подробно описани и посочени в НАРЕДБА №1 за осигуряване, опазване и поддържане на обществения ред, опазване на общинската собственост и инфраструктура, поддържане и опазване на околната среда, транспорт и движение на територията на община Банско. В наредбата са посочени правилата и санкциите за нарушаването им. https://shorturl.at/psxB6

Напомняме ви, че физическите лица и представителите на юридическите лица са длъжни при извършване на ремонтни и строителни работи или строежи да обграждат строителните площадки с плътни огради и/или предпазни мрежи по форма и план, съгласувани с техническата служба при общинската администрация. Задължени са да притежават документ, указващ възможността за складиране на строителни материали на обществени площи и документ указващ начина и мястото на изхвърляне на строителния отпадък

Поддържането на чистота и реда в Банско не е кампанийна дейност, а ежедневна и непрекъсната работа на гражданите и местната власт.

Нека Банско бъде чисто, красиво, подредено и безопасно!