Log in

ВАЖНО!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

 

Считано от 01.05.2024 г., „Топлоснабдяване Банско" ЕООД преустановява подаването на топлинна енергия на своите клиенти поради трайно високите температури.

През времето, в което няма да има топлоподаване, предприятието ще извърши ремонт на топлопреносната мрежа, профилактика на топлоцентралата, проверка и подмяна на топломерите.